Zonnepanelen, schotelantenne, airco, kleine windturbine

Zonnepaneel satellietHet plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes is vergunningsplichtig. Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht.

Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Algemene regels m.b.t. vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

VRIJSTELLING

Zonnepanelen en schotelantennes zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht onder volgende voorwaarden:

 • Zonnepanelen
  • op een plat dak mits de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.
  • op een hellend dak mits de panelen geïntegreerd worden in het hellende dakvlak. Onder zonnepanelen geïntegreerd in het hellende dakvlak wordt verstaan : 
   • ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven 
   • ofwel ertussenin of ter vervanging geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungerend
 • Schotelantennes 
  • met een maximale diameter van 80 centimeter
   • op hellende daken achter de dakrand
   • tegen de achtergevel van gebouwen in de kleur van de gevel of in een neutrale, onopvallende kleur
  • met een maximale diameter van 120 centimeter ,  op voorwaarde dat de hoogte beperkt blijft tot 150 centimeter.
   • op een plat dak
   • in de achtertuin
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Vrijstelling.pdf (137 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Indien voldaan is aan alle voorwaarden van de vrijstelling voor niet-overdekte constructies, is ook de plaatsing van zonnepanelen of schotelantennes in de zij- of achtertuin vrijgesteld.

MELDING*

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken. 

Medewerking architect?

Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn onder meer volgende ingrepen vrijgesteld van de medewerking van een architect (Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect):

 • voor het aanbrengen van fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak is de medewerking van een architect niet vereist
Hoe aanvragen?

De 'kleine werken op en rond een gebouw' kan u aanvragen via de snelinvoer. Dat is een afgeslankte versie van het Omgevingsloket waarmee u als burger kleine werken kan aanvragen.

De snelinvoer kan u niet gebruiken voor werken:

 • die de functie wijzigen
 • die het aantal woongelegenheden wijzigen
 • die constructieve wijzigingen bevatten (ingrepen met impact op de stabiliteit)

Daarvoor gebruikt u het Omgevingsloket.


Een aanvraag in de snelinvoer kan maar één handeling bevatten (bv. een terras aanleggen), terwijl een aanvraag in het Omgevingsloket meerdere handelingen kan bevatten (bv. verbouwen van een woning en slopen van een garage). Dossiers via de snelinvoer en dossiers via het Omgevingsloket worden op dezelfde manier behandeld. 

Als burger heeft u ook nog steeds het recht om uw aanvraag analoog in te dienen. Let wel: de gemeente kan hiervoor een toeslag aanrekenen omdat zij wel alles digitaal moet behandelen en dus het analoge dossier nog moet digitaliseren.