Veiligheidstoets

Met de komst van de omgevingsvergunning is het Team Externe Veiligheid van het departement Omgeving adviesinstantie geworden voor sommige vergunningsaanvragen in de buurt van Sevesobedrijven (bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen). Op vraag van enkele lokale besturen heeft het Team Externe Veiligheid een tool ontwikkeld voor vergunningverlenende overheden die toelaat op eenvoudige wijze te bepalen of er al dan niet een advies moet gevraagd worden: de externe veiligheidstoets, raadpleegbaar via https://www.milieuinfo.be/enquete/#/externe_veiligheidstoets/vragen.

 

In de externe veiligheidstoets wordt het projectgebied ingetekend en geef je een antwoord op enkele meerkeuzevragen over het project. Nadien krijg je de melding of er wel of niet advies moet gevraagd worden aan het Team Externe Veiligheid. De eigenlijke adviesvraag gebeurt via het omgevingsloket tijdens de vergunningsprocedure. Als een advies van het Team Externe Veiligheid noodzakelijk zou zijn en je wil vooraf al even aftoetsen met het Team Externe Veiligheid, dan kan dit via seveso@vlaanderen.be.

 

De externe veiligheidstoets is ontwikkeld als een gebruiksvriendelijke toepassing. Er is geen handleiding beschikbaar en er worden geen opleidingen voorzien. Als er toch vragen of onduidelijkheden zouden zijn, dan kan een mailtje gestuurd worden naar seveso@vlaanderen.be.

 

De verplichting voor het vragen van een advies aan het Team Externe Veiligheid is terug te vinden in art. 35.§15 van het omgevingsvergunningsbesluit.

Direct naar het Omgevingsloket