Tuinaccessoires (speeltoestellen, barbecue, brievenbus...)

Tuinaccesoires

Het plaatsen van constructies in de tuin is vergunningsplichtig. Mits aan voorwaarden voldaan wordt, geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht.

Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

VRIJSTELLING

Het plaatsen van allerhande kleine tuinconstructies bij een woning kan vrijgesteld zijn van vergunning.

Denk bijvoorbeeld aan tuinornamenten, brievenbussen, barbecues, laadpalen voor een elektrische wagen en speeltoestellen.

Voor een vrijstelling van de vergunningsplicht moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

  • De voorwaarden opgenomen in de algemene checklist "vrijstellingen".
    Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Vrijstelling.pdf (137 kB)
  • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

MELDING

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Medewerking architect verplicht?

Voor werken waarvoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn bepaalde handelingen vrijgesteld van de medewerking van een architect.
 

Hoe aanvragen?

De 'kleine werken op en rond een gebouw' kan u aanvragen via de snelinvoer. Dat is een afgeslankte versie van het Omgevingsloket waarmee u als burger kleine werken kan aanvragen.

De snelinvoer kan u niet gebruiken voor werken:

  • die de functie wijzigen
  • die het aantal woongelegenheden wijzigen
  • die constructieve wijzigingen bevatten (ingrepen met impact op de stabiliteit)

Daarvoor gebruikt u het Omgevingsloket.


Een aanvraag in de snelinvoer kan maar één handeling bevatten (bv. een terras aanleggen), terwijl een aanvraag in het Omgevingsloket meerdere handelingen kan bevatten (bv. verbouwen van een woning en slopen van een garage). Dossiers via de snelinvoer en dossiers via het Omgevingsloket worden op dezelfde manier behandeld. 

Als burger heeft u ook nog steeds het recht om uw aanvraag analoog in te dienen. Let wel: de gemeente kan hiervoor een toeslag aanrekenen omdat zij wel alles digitaal moet behandelen en dus het analoge dossier nog moet digitaliseren.