Tijdelijke constructies (bv. werfkeet)

ikoon werfkeetTijdelijke handelingen en constructies zijn vergunningsplichtig. Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht.

Hier vindt u de algemene voorwaarden die hiervoor in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. 

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

VRIJSTELLING

Sommige tijdelijke handelingen en constructies kunnen vrijgesteld zijn van vergunning. Hierbij moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

 • Het betreft
  • tijdelijke handelingen nodig voor de uitvoering van vergunde, gemelde of van vergunning vrijgestelde werken, voor zover deze plaatsvinden op openbaar domein, op het goed in kwestie of binnen de werkstrook afgebakend in de vergunning (zoals bijvoorbeeld: een werfkeet of werfkraan voor de aannemer, de stapeling van de uitgegraven grond, de opslag van bouwmateriaal, ...)
  • tijdelijke constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, indien ze 
   • niet langer dan vier keer dertig dagen per kalenderjaar blijven staan. Op de eerste dag van de plaatsing van de constructie begint de periode van dertig dagen te lopen, ongeacht of de constructie de volle dertig dagen geplaatst blijft. De periodes van dertig dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet 
   • niet geplaatst worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied, zoals natuurgebied
   • niet ingaan tegen de algemene bestemming van het gebied
   • niet gepaard gaan met een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen
  • een tijdelijke wijziging van de hoofdfunctie van een gebouw, als de tijdelijke functiewijziging een maximale duur van vier periodes van dertig aaneengesloten dagen per kalenderjaar niet overschrijdt. Op de eerste dag van de functiewijziging begint de periode van dertig dagen te lopen, ongeacht of de functiewijziging de volle dertig dagen gebeurt. De periodes van dertig dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Vrijstelling.pdf (137 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

MELDING*

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Medewerking architect verplicht?

Voor werken waarvoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn bepaalde handelingen vrijgesteld van de medewerking van een architect.

Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.