Reliëfwijziging

Reliefwijziging en ondergronds

Een reliëfwijziging is vergunningsplichtig.

Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht. Hier vindt u de algemene voorwaarden die hiervoor in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard gebeuren voorafgaand aan de werken.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) is voor een reliëfwijziging geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig:

 • het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of overstromingsgevoelig gebied
 • de aard of functie van het terrein wijzigt niet
 • het volume van de reliëfwijziging is kleiner dan dertig kubieke meter per goed
 • de hoogte of diepte van de reliëfwijziging is op elk punt kleiner dan een halve meter
 • de reliëfwijziging strekt niet tot het geheel of gedeeltelijk dempen van grachten of waterlopen
 • de reliëfwijziging mag de natuurlijke waterafloop tussen percelen niet belemmeren.
 • Hou ook rekening met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingen of stedenbouwkundige vergunningen en andere regelgeving die op het perceel van toepassing is. Het aanbrengen van reliëfwijzigingen is daarin vaak niet toegestaan.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Vrijstelling.pdf (137 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Melding

Binnen deze categorie kan er geen gebruik gemaakt worden van de melding.

Geen Vrijstelling of Melding?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard gebeuren voorafgaand aan de werken.

Medewerking architect verplicht?

Reliëfwijzigingen zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect.

Hoe aanvragen?

Voor vergunningsaanvraag of melding van een eenvoudige ingreep, kunt u gebruik maken van een vereenvoudigd loket: de snelinvoer (aanmelden verplicht). 

U kunt de snelinvoer niet gebruiken voor:

 • ingrepen die
  • de functie wijzigen
  • het aantal woongelegenheden wijzigen
  • constructieve wijzigingen bevatten (ingrepen met impact op de stabiliteit)
 • combinaties van ingrepen

Daarvoor gebruikt u het Omgevingsloket (aanmelding verplicht).

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.