Besluit Omgevingsvergunning - bijlagen

De formulieren inzake de omgevingsvergunning

Formulieren (Bijlagen bij het besluit) + addendabibliotheek

Dit zijn de formulieren voor dossiers die op papier worden ingediend. Het online omgevingsloket volgt hetzelfde stramien. Als er in het formulier meer details worden gevraagd via addenda, dan maakt u gebruik van het desbetreffende deel in de addendabibliotheek. 

Op 3 november 2020 wijzigen meerdere formulieren lichtjes.

 

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, voor kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen (versie vanaf 3/11/2020) 

docx bestandB01_WORD.docx (143 kB)

docx bestandB01_Toelichting (93 kB)

Melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten (versie vanaf 3/11/2020).

docx bestandB07_WORD (94 kB)

docx bestandB07_Toelichting (38 kB)

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (versie vanaf 1/10/2019) 

docx bestandB03_WORD.docx (85 kB)

Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling (versie vanaf 1/10/2019)

 docx bestandB06_WORD.docx (75 kB)

Verzoek bijstelling of afwijking van de voorwaarden (versie vanaf 3/11/2020).

docx bestandB05_WORD (74 kB) 

docx bestandB05_toelichting (29 kB)

Melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit.

docx bestandB04_WORD (67 kB)

 

Mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur (versie vanaf 3/11/2020).

docx bestandB19_WORD (86 kB) 

docx bestandB19_Toelichting (35 kB)

Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of een deel ervan (versie vanaf 3/11/2020).

docx bestandB20_WORD (75 kB) 

pdf bestandToelichting bij formulier B20 (108 kB)

 

Addendabibliotheek

Bij sommige vragen in de hoofdformulieren wordt u doorverwezen naar addenda met meer gedetailleerde vragen of met info over de te verstrekken gegevens. Deze addenda zijn gebundeld in de addenda-bibliotheek.

versie vanaf 3/11/2020 : addenda A tot Edocx bestandB02_AtotE.docx (342 kB)

versie vanaf 3/11/2020 : addenda F tot Zdocx bestandB02_FtotZ.docx (428 kB)

 

Direct naar het Omgevingsloket