Noodmaatregelen coronavirus

  • 5 november 2020

Wij bieden u informatie over:

Nooddecreet coronavirus

Noodmaatregelen vergunningen

Afwijkingsregeling vergunningsplicht voor zorginfrastructuur

Noodmaatregelen planning en bedrijfsruimten

Noodmaatregelen beroepen bij Raad voor Vergunningsbetwistingen

 

Nooddecreet coronavirus

Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, is diezelfde dag in werking getreden. 

Dit Nooddecreet ten gevolge van het coronavirus, voorziet in 2 zaken: 
-    het voert een tijdelijke afwijking in op de omgevingsvergunningsvergunningsplicht en -meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus. 

-    het machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen, zoals termijnen en verplichtingen. Hierbij kan gedacht worden aan het opschorten van openbare onderzoeken, informatievergaderingen, hoorzittingen, maar ook het opschorten van bepaalde beslissingstermijnen. 

De tekst van het decreet vindt u hier.

 

Noodbesluit omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. Op 22 april werd het besluit gewijzigd.

Kort samengevat:
-    de lopende openbare onderzoeken werden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020
-    nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
-    de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure werd met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
-    de beslissingstermijn in de gewone procedure werd met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
-    de beslissingstermijn in beroep werd verlengd met 60 dagen
-    de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld werd ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. 

Op 8 mei 2020 heeft de bevoegde minister beslist dat digitale informatievergaderingen, hoorzittingen en omgevingsvergunningscommissies gehouden kunnen worden voor alle dossiers, ingediend tot en met 17 juli 2020.

Een gecoördineerde versie van het besluit van de Vlaamse Regering vindt u hier.

Lees hier een FAQ die een antwoord biedt op de meestgestelde vragen.

 

Afwijkingsregeling vergunningsplicht

Op 20 maart 2020 stelde de Vlaamse Regering de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vast, en bepaalde de startdatum op diezelfde dag, nl. 20 maart 2020. 

De afwijkingsregeling (die ervoor zorgt dat geen vergunningen of meldingen nodig zijn voor bijvoorbeeld bouwen van tijdelijke ziekenhuizen) geldt voor honderdtwintig opeenvolgende dagen vanaf 20 maart 2020.  

 

Noodmaatregelen planning en bedrijfsruimten

Op 27 maart 2020 nam de Vlaamse Regering maatregelen voor termijnen en administratieve verplichtingen in het kader van RUP’s, verordeningen en complexe projecten en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Indien u geen antwoord vindt op uw vraag na lezing van de bovenvermelde documenten, dan kan u uw vraag richten aan bjo.omgeving@vlaanderen.be


Noodmaatregelen Raad voor Vergunningsbetwistingen

Op zijn website biedt de Dienst voor de Bestuursrechtcolleges hierover informatie aan.

 

Direct naar het Omgevingsloket