Modelsjablonen

Modelsjablonen voor de affiches die je aan de vergunningsaanvrager moet ter beschikking stellen bij de bekendmaking van zowel het openbaar onderzoek en de beslissing over de omgevingsvergunningsaanvragen.

Modelsjablonen

Voor de gemeente

Te bezorgen aan de aanvrager

Bekendmaking openbaar onderzoek

Bekendmaking beslissing vraag tot afwijking milieuvoorwaarden

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

 

Bekendmaking beslissing verzoek tot bijstelling milieuvoorwaarden

 

Direct naar het Omgevingsloket