Mijn project

Wegwijs in de types vergunning

We maken u wegwijs! Waar heeft uw project betrekking op?

Een bestaand project opvolgen

Nadat u een dossier heeft aangemaakt in het loket kunt u het verder aanvullen op een ander tijdstip of de status opvolgen.

Ga naar 'mijn projecten' (aanmelden vereist)

Diversen
Direct naar het Omgevingsloket
Status loket
  • maandag 4 juli 2022 7:30-9:00 onbeschikbaarheid wegens installatie van release 2.126
Loket en privacy

Hoe wordt in het publieke Omgevingsloket omgegaan met persoonsgegevens?

VIDEO: Aanvraag omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handeling)