Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA)

Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

Deze pagina handelt enkel over aanvragen of meldingen voor nieuwe exploitaties of activiteiten. Een aantal specifieke situaties kent aparte procedures die op andere pagina's worden toegelicht:

Hoe aanvragen of melden?

Is een aanvraag of melding nodig voor de werken die u plant? U kunt zich als volgt voorbereiden op de aanvraag:

Formulier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen , de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA), kleinhandelsactiviteiten, vegetatiewijzigingen

docx bestandAanvraagformulier B01 (bijlage bij het besluit - versie 20201013) (143 kB)

docx bestandToelichting bij aanvraagformulier B01 (versie 20201013) (93 kB)

Formulier voor melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten (IIOA)

docx bestandMeldingsformulier B07 (bijlage bij het besluit - versie 20201013) (94 kB)

docx bestandToelichting bij meldingsformulier B07 (versie 20180220) (38 kB)

Schema verloop procedure omgevingsvergunningsaanvraag

Direct naar het Omgevingsloket
VIDEO: Aanvraag nieuwe IIAO

VIDEO: Projectinformatie toevoegen

 

VIDEO: Projectinhoudversies: de inhoud aanpassen van een eerder ingediende aanvraag

VIDEO: Plannen en foto's toevoegen en beheren