Civiele noodsituatie: intentie afwijking vergunningsplicht

Wat is de afwijkingsregeling?

Het Nooddecreet van 20 maart 2020 (zie regelgeving) voert een mogelijkheid tot tijdelijke afwijking in op de omgevingsvergunningsvergunningsplicht en -meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus.
Deze afwijkingsregeling kan alleen toegepast worden tijdens een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. De Vlaamse Regering stelt deze noodsituatie vast (zie regelgeving).
 

Kennisgevingen

Bekijk de kennisgevingen van de intentie om de afwijkingsregeling toe te passen 

Procedure: hoe doe ik een kennisgeving in het kader van deze afwijkingsregeling?

Een instantie die de afwijkingsregeling wil toepassen, brengt volgende instanties hiervan op de hoogte:

 • de Vlaamse Regering, op het adres van het Departement Omgeving
 • de betrokken provincie 
 • de betrokken gemeente of gemeenten 

Zij doet dit bij voorkeur per mail (of per brief) uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie. 

 • E-mail
  GOP.omgeving@vlaanderen.be
 • Brief:
  Departement Omgeving-Afdeling Gebiedsontwikkeling
  Koning albert II-laan Bus 8
  1000 Brussel

Die kennisgeving moet verplicht de volgende informatie bevatten:

 1. een omschrijving van de stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie;
 2. de toepasselijke rubrieken van de indelingslijst;
 3. de perceelsgegevens.

Deze instantie maakt ook,  uiterlijk de dag voor de start van de stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie bekend dat ze zich beroept op de afwijkingsregeling. Ze doet dit door een aanplakking gedurende minstens 30 dagen van de kennisgeving . Hierbij gelden  de bepalingen voor de aanplakking van een affiche van een verleende omgevingsvergunning.

Het Departement Omgeving, de betrokken provincie en de betrokken gemeente of gemeenten publiceren de ontvangen kennisgeving op hun website.

Regelgeving

Direct naar het Omgevingsloket