Besluit Omgevingsvergunning - bijlagen

Formulieren (bijlagen bij het besluit Omgevingsvergunning)

U kunt zich voorbereiden op een aanvraag of melding door onderstaande formulieren te overlopen. Het Omgevingsloket volgt dit stramien. 
Als er in het formulier meer details worden gevraagd via addenda, dan maakt u gebruik van het desbetreffende deel in de addendabibliotheek (kolom rechts op de site). 

Formulier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen , de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA), kleinhandelsactiviteiten, vegetatiewijzigingen

docx bestandAanvraagformulier B01 (bijlage bij het besluit - versie 20210924) (143 kB)

docx bestandToelichting bij aanvraagformulier B01 (versie 20201013) (93 kB)

Formulier voor melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten (IIOA)

docx bestandMeldingsformulier B07 (bijlage bij het besluit - versie 20210924) (94 kB)

docx bestandToelichting bij meldingsformulier B07 (versie 20180220) (38 kB)

Formulier voor de aanvraag van een verkavelingsvergunning

docx bestandAanvraagformulier B03 (bijlage bij het besluit - versie 20210924) (85 kB)

Het aanvraagformulier kan met een letter-cijfer code (bv B25) verwijzen naar één of meerdere addenda. U vindt de addenda in de addendabibliotheek.

Formulier voor verzoek tot bijstelling of afwijking van de voorwaarden

docx bestandVerzoekformulier B05 (bijlage bij het besluit - versie 20210924) (74 kB)

docx bestandToelichting bij verzoekformulier B05 (versie 20170701) (29 kB)

Het aanvraagformulier kan met een letter-cijfer code (bv B25) verwijzen naar één of meerdere addenda. U vindt de addenda in de addendabibliotheek.

Formulier voor melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA)

docx bestandMeldingsformulier B04 (bijlage bij het besluit - versie 20210924) (67 kB)

Het aanvraagformulier kan met een letter-cijfer code (bv B25) verwijzen naar één of meerdere addenda. U vindt de addenda in de addendabibliotheek.

Formulier voor een mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur

docx bestandMededelingsformulier B19 (bijlage bij het besluit - versie 20210924) (86 kB)

docx bestandToelichting bij aanvraagformulier B19 (versie 20170701) (35 kB)

Het aanvraagformulier kan met een letter-cijfer code (bv B25) verwijzen naar één of meerdere addenda. U vindt de addenda in de addendabibliotheek.

Formulier voor melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA)

docx bestandMeldingsformulier B04 (bijlage bij het besluit - versie 20210924) (67 kB)

Het aanvraagformulier kan met een letter-cijfer code (bv B25) verwijzen naar één of meerdere addenda. U vindt de addenda in de addendabibliotheek.

Formulier voor de melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) of een deel ervan

docx bestandMeldingsformulier B20 (bijlage bij het besluit - versie 20210924) (75 kB)

pdf bestandToelichting bij meldingsformulier B20 (versie 20170701) (108 kB)

Het aanvraagformulier kan met een letter-cijfer code (bv B25) verwijzen naar één of meerdere addenda. U vindt de addenda in de addendabibliotheek.

Direct naar het Omgevingsloket
Addendabibliotheek

In de formulieren voor aanvraag, melding, mededeling of verzoek kan verwezen worden naar één of meerdere addenda. Die vindt u in de addendabibliotheek.