Afscheiding / omheining

ikoon omheining

Open afsluitingen (van draad of draadgaas) kunt u zonder vergunning plaatsen tot 2 meter hoog.

Het plaatsen van ieder ander type afsluiting of hekwerk is vergunningsplichtig.

Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. 

Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Niet vergunningsplichtig

Open afsluitingen (van draad of draadgaas) kunt u zonder vergunning plaatsen tot 2 meter hoog.

Let wel: Een afsluiting plaatsen op de perceelsgrens kan enkel als beide buren akkoord zijn. Is er geen akkoord, dan moet u de afsluiting langs uw kant van de perceelsgrens plaatsen.

Vrijstelling

Onder voorwaarden zijn gesloten afsluitingen (bv een muurtje of geluidsmuur) vrijgesteld van de vergunningsplicht.

De vrijstelling geldt enkel als aan volgende voorwaarden is voldaan.

 • maximale hoogte (gemeten op het perceel van de persoon die de omheining wenst te plaatsen)

  • In de voortuin maximaal 1 meter hoog.
  • In de zij- en achtertuin maximaal 2 meter hoog
 • afstand: de gesloten afsluiting ligt volledig binnen een straal van 30 meter van de woning van de eigenaar die de afsluiting wil plaatsen.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat een aantal voorwaarden.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Vrijstelling.pdf (137 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Melding

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Geen Vrijstelling of Melding?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Medewerking architect verplicht?

De plaatsing van afsluitingen is vrijgesteld van de medewerking van een architect.

Hoe aanvragen?

Voor vergunningsaanvraag of melding van een eenvoudige ingreep, kunt u gebruik maken van een vereenvoudigd loket: de snelinvoer (aanmelden verplicht). 

U kunt de snelinvoer niet gebruiken voor:

 • ingrepen die
  • de functie wijzigen
  • het aantal woongelegenheden wijzigen
  • constructieve wijzigingen bevatten (ingrepen met impact op de stabiliteit)
 • combinaties van ingrepen

Daarvoor gebruikt u het Omgevingsloket (aanmelding verplicht).

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.