Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid met informatie over de omgevingsvergunning. Die vergunning is vereist voor:

Sommige stedenbouwkundige handelingen en exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 3 verlopen via de meldingsprocedure.

Mijn project

Overweeg je een project met impact op de omgeving? Ga hier na of een omgevingsvergunning of een melding van de werken nodig is en hoe je dit kan doen.  Ga naar 'mijn project'.

WIl je een bestaand dossier vervolledigen of opvolgen, ga dan rechtstreeks naar het aanvraagloket (aanmelden vereist).

Registratie start en einde der werken
Nieuws

Windturbines: Vlaanderen altijd bevoegde overheid

Wijziging van bevoegde vergunningverlenende overheid voor grotere windturbines

Nooddorpen

Vlaanderen toonde zich de voorbije dagen en weken zeer solidair ten opzichte van de vluchtelingen uit Oekraïne.

Nieuwe oproep deskundigen GOVC

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) zoekt een deskundige ruimtelijke ordening én een deskundige milieu

Cijfers en rapporten uit het omgevingsloket

Cijfers en rapporten uit het omgevingsloket

Overwelven van gracht uit vrijstellingsbesluit gehaald

Door een wijziging van het vrijstellingsbesluit is het overwelven of inbuizen van grachten sinds 8 juli 2021 steeds vergunningsplichtig.